Trabajo Académico En Casa - Segundo Ciclo - Semana Nº26


 

5º BÁSICO
 Lenguaje                     Descargar Aquí
 Taller de Lenguaje   Descargar Aquí
 Matemática               Descargar Aquí
 Música                         Descargar Aquí
 

 

6º BÁSICO
 Lenguaje                     Descargar Aquí
 La Noticia-Proy.       Descargar Aquí
 Noticia Form. Dig.   Descargar Aquí
 Pauta Autoev.           Descargar Aquí
 Matemática               Descargar Aquí
 Música                         Descargar Aquí
 
 

 

7º BÁSICO 
 Lenguaje                     Descargar Aquí
 Matemática               Descargar Aquí
 Música                         Descargar Aquí
 

 

8º BÁSICO 
 Lenguaje                 Descargar Aquí
 Leng. Proyecto     Descargar Aquí
 Formato Dig.         Descargar Aquí
 Cap. informat.       Descargar Aquí
 Matemática           Descargar Aquí
 Música Guía           Descargar Aquí
 Música Proyecto   Descargar Aquí